Pomoćni Meni
Kontakt informacije

9. Brigade 39a,
Niš 18000
Srbija

E-mail

info@elevator.rs

Telefon

+381 (0)18 245-688

O nama

“ELEVATOR” d.o.o. Niš je privatno preduzeće registrovano za projektovanje, proizvodnju, montažu i održavanje liftova, pokretnih stepenica, pokretnih traka, dizalica, kranova i ostalih uređaja za horizontalni, kosi i vertikalni transport lica i tereta. Preduzeće je osnovano 26.02.2002. godine. Preduzeće raspolaže stručnim kadrovima u stalnom radnom odnosu i potrebnom opremom.

Stručni kadar Elevator-a je spreman, da investitorima u svakom trenutku pomogne u izboru najoptimalnijeg rešenja, u skladu sa tehničkim normama i zakonskom regulativom, uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Diplomirani mašinski i elektro inženjeri su nosioci LICENCI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE za projektovanje i izvođenje transportnih sredstava. Visoko stručni kadrovi imaju višedecenijsko iskustvo u dizaličnom (MIN-Niš) i liftovskom programu (EUROLIFT).

Preduzeće ima (zaposlene u stalnom random odnosu) kvalifikovane i obučene vodeće lift montere sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima montaže i revitalizacije liftova.

“ELEVATOR” d.o.o. Niš na prostoru Srbije zastupa jednog od najpoznatijeg proizvođača hidraulične liftovske opreme, „BUCHER HYDRAULCS“ (Beringer) iz Švajcarske, poslovni partner je i ovlašćeni monter sa preduzećem „SCHINDLER“ doo Beograd, “KLEEMANN LIFTOVI” - Srbija, „SELE“ - Italija, a ima odlične poslovne kontakte i sa drugim evropskim proizvođačima liftova, liftovske opreme, platformi i eskalatora.

ELEVATOR ima stalnu saradnju sa visoko obrazovnim i naučnim ustanovama i centrima, pa i ugovore o poslovno tehničkoj saradnji i to:

  • UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI SA ELEKTRONSKIM FAKULTOM – NIŠ
  • UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI SA MAŠINSKIM FAKULTOM – NIŠ
  • UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI SA „BUCHER HYDRAULICS“ – ŠVAJCARSKA
  • UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI SA „SCHINDLER” BEOGRAD